Konferencja

Po czternastu nadmorskich spotkaniach Elektroników podejmujemy przygotowania do pietnastej Krajowej Konferencji Elektroniki. Pietnasta KKE odbędzie się w dniach 06.06 – 10.06.2016 roku w Darłówku Wschodnim. Uczestników Konferencji powitamy w niedzielę 5 czerwca w godzinach popołudniowych ( od 1500 ), a obrady rozpoczniemy w poniedziałek.

Mamy nadzieję na liczny udział naukowców i inżynierów reprezentujących różne typy instytucji zajmujących się elektroniką. Szczególnie gorąco zapraszamy młodych Elektroników, dla których przewidujemy wyróżnienie najlepszych prac w konkursie „Młodzi pracownicy nauki”.

Tak jak w poprzednich latach, na Konferencji odbędą się Sesje Specjalne, będzie prezentacja kilka referatów plenarnych prezentowanych przez znanych naukowców, a referaty zwykłe przewidziane do prezentacji w formie ustnej lub plakatowej będą podzielone na grupy tematyczne. Sesje plakatowe zorganizowane będą podobnie jak podczas XIV KKE. Językami konferencyjnymi są jak poprzednio język polski i angielski.

Komitet Naukowy zamierza, podobnie jak poprzednio, zarekomendować wyróżnione prace do druku w renomowanych czasopismach. Materiały prezentowane na XIV KKE zostały rekomendowane do druku w następujących czasopismach:

  • „Elektronika”
  • „Przegląd Elektrotechniczny”
oraz
  • „Metrology and Measurement System”
  • „Bulletin of the Polish Academy of Scinces”
  • „Archives of Electrical Engineering”
  • „Optoelectronics Review”
  • „International Journal of Electronics and Telecommunications”

Zdjęcie elektrowni wiatrowych

Materiały konferencyjne zostaną wydane w formie elektronicznej, całe referaty przygotowane zgodnie z wymogami zamieszczonymi na naszej stronie.

Gorąco zapraszamy do udziału w Pietnastej Krajowej Konferencji Elektroniki, spodziewając się ciekawych prezentacji i gorących dyskusji. Zapewniamy dobre warunki zakwaterowania i prowadzenia obrad oraz atrakcyjne imprezy towarzyszące.

Do zobaczenia nad Bałtykiem
Komitet Naukowy i Organizacyjny
Wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody właściciela jest zabronione na podst. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i Prawach pokrewnych.
Copyright Marcin Kossak 2006-2016 CRM v 5.2.0