Aktualności
„Termin XV KKE” dodano dnia: 2015-07-04

 

Koleżanki i Koledzy Elektronicy

Drodzy Uczestnicy

Krajowych Konferencji Elektroniki

W dniach 6–10 czerwca 2016 roku odbędzie się XV Krajowa Konferencja Elektroniki. Uczestnków konferencji oczekujemy w niedzielę 5 czerwca od godziny 15.00. Obrady, tak jak w poprzednich latach będą się odbywały w Centrum Konferencyjnym hotelu Jan w Darłówku Wschodnim. Otwarcie Konferencji w poniedziałek 6 czerwca o godz. 9.00. Przewidujemy szereg referatów plenarnych przygotowanych przez uznanych specjalistów, a poza tym prezentacje ustne i plakatowe w sesjach roboczych podzielonych według tradycyjnych grup tematycznych. Przygotowujemy także kilka sesji specjalnych.

Podobnie jak w poprzednich latach spodziewamy się licznego udziału naukowców i inżynierów ze wszystkich znaczących ośrodków w Polsce, zajmujących się elektroniką. Dla najmłodszych uczestników przewidujemy konkurs na najlepsze prace, a także możliwość obniżenia opłaty konferencyjnej.

Komitet Naukowy, zarekomenduje wyróżnione prace do druku w czasopismach naukowych. W przypadku wysokich ocen będą to czasopisma o poważnej randze międzynarodowej. Wszelkie informacje związane z przygotowaniami do Konferencji są sukcesywnie zamieszczane na naszej stronie internetowej www.kke.man.koszalin,pl  

Gorąco zapraszamy do udziału w XV Krajowej Konferencji Elektroniki, spodziewając się ciekawych prezentacji i gorących dyskusji. Zapewniamy jak zawsze, miłą atmosferę, dobre warunki zakwaterowania    i prowadzenia obrad, a także możliwość relaksu w trakcie spacerów nad morzem oraz imprez towarzyszących.

Do zobaczenia nad Bałtykiem

Komitet Naukowy i Organizacyjny

„Druk artykułów” dodano dnia: 2015-06-25

Szanowni Państwo

Artykuły do Elektroniki I Przeglądu Elektrotechnicznego zostaną przygotowane zgodnie z wymogami Redakcji i przesłane przez Organizatorów do Redakcji Elektroniki i Przeglądu Elektrotechnicznego.

Redakcja Elektroniki wymaga w dwóch językach-tytułu referatu,słowa kluczowe,streszczenia, podpisy pod rysunkami i tabelami oraz umów licencyjnych(do pobrania ze strony). Uzupełnienia proszę przesłać na konto kke do5 lipca.

Artykuły rekomendowane przez Komitet Naukowy KKE do czasopism PAN, należy przygotować w języku angielskim (można artykuł rozbudować) zgodnie z wytycznymi danej Redakcji zamieszczonymi na stronie www. W artykule proszę zaznaczyć, że artykuł prezentowany był na XIV kke. Redakcje otrzymały wykazy referatów, rekomendowanych przez KN KKE. Artykuły będą podlegały ponownej recenzji. Autorzy osobiście kontaktują się z Redakcjami zgodnie z procedurami zamieszczonymi na stronach www.

 

 1. Elektronika

                  102– 104 –108 – 109 – 110–122 –124 –128 – 136 –144

                 150 –152  –155 –169 –179 –184 –186 – 202 – 203 

                 205 –208 –209 –225 –226 –236

 1. Przegląd Elektrotechniczny

               105 – 111 – 112 – 116 – 117 – 119 – 120 – 123 – 126 – 132

               137 – 138 – 139 – 140 – 143 – 145 – 146 – 147– 148 – 151

               154 –157 – 160 – 163 – 164 – 166 – 168 – 170 – 178 – 181

               189 – 192 – 193 – 194 – 195 – 197 – 198 – 199 –200 – 206

               210 –213 – 214 – 215 – 217 – 221 – 222 – 228 – 227 – 233

               234 – 242 – 250 – 252 – 267

 1. Metrology and Measurement Systems

               114 – 130 – 133 – 196 –238 -245

 1. Biuletyn Obcojęzyczny PAN (Bulletin of the Polish Academy of Sciences)

              107 – 125 – 134 – 165 – 191 – 204 – 224 – 235 – 240 – 249

 1. International Journal of Electronics and Telecommunications

               115 – 129 – 177 – 185 – 207 – 223

 1. Optoelectronics Review

                113 – 135 – 142 – 149 – 167 – 237

      7. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science ISSN1641-876X art. 239-241-243.

      8. Journal of Human Kinetics ISSN 1640-5544 art. 244

Do druku w czasopismach angielskojęzycznych należ przygotować artykuły zgodnie z wymogami Redakcji. Artykuły te podlegają ponownej recenzji. Jeżeli autorzy zrezygnują z druku w wymienionym czsopiśmie, artykuł taki zostanie skierowany do Elektroniki.

„Prezentacje firm KKE 2015” dodano dnia: 2015-06-03

W trakcie konferencji zostaną zaprezentowane mikroskopy:

 • nastołowy mikroskop COXEM SEM  (firma Labsoft)
 • nastołowy mikroskop Phenom Prox SEM (firma PIK INSTRUMENTS)
 • Mikroskop 3D KH – 8700  -  firma HiROX

 

COXEM - WIĘCEJ NIŻ KOMPAKTOWY SEM

Na konferencji, zostanie zaprezentowany skaningowy mikroskop elektronowy firmy COXEM, posiadający możliwość badania preparatów, zarówno przewodzących, jak i nieprzewodzących, dzięki dodatkowemu trybowi pracy w tzw. niskiej próżni.

Mikroskop daje możliwość osiągania powiększeń do 100 tysięcy razy, pozyskiwania obrazów typowo topograficznych dzięki fotopowielaczowemu detektorowi SE oraz dodatkowo, oferuje współpracę z półprzewodnikowym detektorem BSE i analizatorem energodyspersyjnym EDS. Zmienna apertura obiektywowa oraz pełny zakres napięć przyspieszających (1-30kV), czyni go pełnoprawnym mikroskopem skaningowym w kompaktowym wydaniu.

 

Skaningowy Mikroskop Elektronowy Phenom Prox

Mikroskop Phenom ProX jest nastołowym, skaningowym mikroskopem elektronowym, wyposażonym w zintegrowany bezazotowy detektor EDS typu SDD.

Mikroskop ten, jak i wszystkie modele mikroskopów Phenom, wykorzystuje niezwykle wydajną katodę CeB6, o średnim czasie pracy 1500 godzin i jasności dziesięciokrotnie wyższej niż powszechnie używane w mikroskopach SEM, działo wolframowe. Dzięki zastosowaniu unikalnej katody oraz detektorowi półprzewodnikowemu BSE, mikroskop Phenom umożliwia szybką i łatwą rejestrację wysokiej jakości obrazów elektronowych o powiększeniach do 130 000x i rozdzielczości 14nm. Dodatkowo, zastosowana zintegrowana kamera CCD i zmotoryzowany stolik, powodują, że czas potrzebny na przeszukiwanie próbek jest znacznie krótszy niż w klasycznych skaningowych mikroskopach elektronowych.

Mikroskop ma możliwość stosowania różnych, dedykowanych uchwytów próbek – m.in. z automatycznym pochyłem i obrotem oraz z funkcją kontroli temperatury. Można w nim obrazować próbki o średnicy do 32mm i wysokości do 30mm, w szczególności do 100mm przy uchwycie, do badania próbek długich. Wyposażenie może zostać uzupełnione o oprogramowanie aplikacyjne m.in. do rekonstrukcji 3D oraz automatycznej analizy cząstek lub porowatości.

 

Cyfrowy wideo mikroskop 3D HIROX:

 • Video obserwacja “na żywo” na ekranie o dużej rozdzielczości Live UXGA
 • 360 ° obrót wokół obiektu przy pomocy opatentowanej głowicy obrotowej Hirox’a (unikalna dla wykrycia defektów)
 • Pomiary 2D/3D: szerokość, kąt, wysokość, objętość, powierzchnia, chropowatość i inne,
 • Profilowanie 3D: profilowanie, pomiar wysokości, objętość, promień ,...
 • Najmniejszy krok w osi Z :  50nm
 • Powiększenie od 0,1x do 10.000x na ekranie 21”
 • Łączenie w czasie rzeczywistym obrazów 2D & 3D do 225 milionów pikseli
 • Bardzo duża głębia ostrości
 • Nagrywanie filmów i zdjęć w formacie AVI, JPG lub TIF,
 • Tworzenie i drukowanie “prostych raportów” i wiele innych funkcji.
 • Nieniszczące testowanie: można obserwować dowolny obiekt, dowolnych rozmiarów bezpośrednio na miejscu używając dużego statywu do obserwacji obrazów lub innych dużych obiektów
 • Duża odległość pracy (odległość pomiędzy obiektywem i próbką) dla uniknięcia dotykania próbki/ obiektu
 • Specjalny adapter do obserwacji kontaktowej
 • Sprzęt bardzo mobilny, łatwy do przenoszenia i pracy w terenie, jeśli jest taka potrzeba 

 

Na stronie Krajowej Konferencji Elektroniki w dziale materiały zostały umieszczony [PROGRAM] Krajowej Konferencji Elektroniki na rok 2015

„Dodatkowy adres KKE” dodano dnia: 2013-03-05

W celu usprawnienia wymiany informacji uruchomiliśmy dodatkowy adres   kke@kke.com.pl  Adres ten znajduje się na stronie. Adres ten gwarantuje pewniejsze dotarcie informacji na naszą konferencję.

Na stronie Krajowej Konferencji Elektroniki w dziale materiały zostały umieszczone "Zasady przygotowania komunikatów" oraz "Szablon komunikatów" na rok 2013. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z powyższymi materiałami.

 

„Uczestnictwo, Rejestracja” dodano dnia: 2011-04-01

Przypominamy uczestnikom konferencji o obowiązkowej rejestracji na stronie KKE. 

„Przygotowanie referatów” dodano dnia: 2010-04-06

W artykułach nadsyłanych na KKE  prosiliśmy Autorów aby : Temat, słowa kluczowe, streszczenie i podpisy pod rysunkami i tabelami były napisane w języku polskim i angielskim. Jest to warunek konieczny aby artykuł mógł być skierowany do druku  w czasopiśmie  Elektronika.

„Przyznawanie haseł” dodano dnia: 2010-02-15

Podczas rejestracji uczestników na stronie, system generuje automatycznie hasła o wysokim stopniu trudności. W każdej chwili takie hasło można zmienić, logując się na stronie (zakładka moje dane).

W tym roku na stronie Konferencji jest możliwość "Przypomnienia hasła"

„Sesja plakatowa” dodano dnia: 2009-07-13

Planujemy następujący przebieg sesji: Należy przygotować klasyczny plakat przed który autorzy kolejno w ciągu 2-3 minut przedstawią tezy swojego wystąpienia przed uczestnikami konferencji. Następnie odbywa się dyskusja autorów referatów z zainteresowanymi uczestnikami konferencji. Łączny czas przewidziany na jedną sesję wynosi 90 minut.

„Młodzi pracownicy nauk” dodano dnia: 2009-07-13

Regulamin konkursu znajduje sie za wykazem "Artykuły wyróżnione"

Wykorzystywanie materiałów ze strony bez zgody właściciela jest zabronione na podst. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i Prawach pokrewnych.
Copyright Marcin Kossak 2006-2016 CRM v 5.2.0